Svimmelhet

Svimmelhet er en av våre vanligste helseplager og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Balansesystemet består av sentre i hjernen som mottar og synkroniserer sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret, sensorer i kroppens muskler og ledd.

Svimmelhet oppstår idet hjernen ikke klarer å bearbeide motstridene informasjon om kroppens posisjon. Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse (verden snurrer) eller nautisk (bakken gynger). Forekomsten øker med alderen.

Vanlige årsaker er:

  • Nakkerelatert svimmelhet: Årsaker til dette kan blant annet være stive/stramme nakke- og skuldermuskler. Dette er ofte et stresstegn. Mild til moderat form for svimmelhet, kommer og går i løpet av dagen. Trenger ikke være relatert til hode eller nakkebevegelser eller posisjon, men kan bli verre i enkelte nakke- og hodestillinger. Øverst i nakken er det mange nervetråder som informerer hjernen om posisjonen til hode og nakke. Denne informasjonen blir tolket sammen med inntrykk fra andre balanseorganer som øret og øyne. Skulle informasjonen fra nakken være ”feil” som den kan bli ved muskelstramminger, vil dette ofte oppleves som svimmelhet. Denne typen svimmelhet responderer bra på fysioterapibehandling.
  • Virus på balansenerven/vestibularisnevritt: Kan oppstå etter virusinfeksjoner i øvre luftveier, kan komme plutselig med rotatorisk ustøhet, øyne som i rask takt glir ut til siden og inn mot midten igjen og igjen (nystagmus), kvalme, oppkast. Forsvinner oftest av seg selv, men fysioterapeuten kan hjelpe deg med evt. råd og tips om hva man kan gjøre underveis.
  • Stillingsavhengig svimmelhet/krystallsyke (BPPV=Benign paroksysmal posisjonsvertigo): Svimmelheten utløses ved spesielle posisjoner eller bevegelser av hodet, rotasjonssvimmelhet av ½-2 minutters varighet der symptomene er tydeligst i det du legger deg eller står opp. Skyldes små krystaller i det indre øret som kommer ut av posisjonen sin og går inn i væskefylte kanaler. Ved bevegelse av hodet settes det i gang en bølgebevegelse i kanalene som medfører plutselige anfall med svimmelhet. Dette kan behandles med en trygg manøver som fysioterapeuten kan hjelpe deg med. Det finnes også øvelser man kan gjøre på egenhånd.
  • Aldersbetinget svimmelhet: I aldersgruppen over 65 år opplever 1/3 episoder med svimmelhet. Det har ofte sammensatte årsaker som f.eks fastsittende ørevoks, lavt blodtrykk i det du reiser deg opp, ulike medikamenter, hjerterytmeforstyrrelse, forkalkninger i nakken.
  • Andre former for svimmelhet kan være: Psykiske årsaker som angst, lav blodprosent (anemi), Ménières sykdom, hjertesykdom, diabetes type 1 og 2, lavt stoffskifte og hjernesvulst.

Du kan lese mer på balanselaboratoriet.no.

De vanligste formene for svimmelhet er ufarlige og kan behandles trygt og effektivt. Gjennom undersøkelse av nakkens funksjoner og nevrologiske tester vil fysioterapeuten finne årsaken og dermed den mest effektive behandlingen. Dersom det er leddlåsninger som forårsaker svimmelheten, kan du henvises videre til noen som kan hjelpe deg med dette. Skulle svimmelheten ledsages av symptomer som hørseltap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.

Scroll to top