Redcord – slyngebehandling

Redcord står bak utviklingen av den oppsiktsvekkende behandlingsmetoden Neurac (Neuromuskulær aktivering)

Hva er Neurac?

Neurac metoden er basert på vitenskapelige studier og forskning samt veletablerte prinsipper for behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettplager. Neurac behandling består av aktive øvelser i Redcord slynger/tau der pasienten selv deltar i behandlingen. Målet med øvelsene er å gjenopprette normal muskelfunksjon gjennom nevromuskulær stimulering og korrigerende treningsøvelser. Metoden utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene, ikke bare symptomene.

Behandlingsmetoden bygger på fire grunnelementer:

  1. Kroppsvektbærende øvelser i Redcord slynger
  2. Kontrollert vibrasjon påført utvalgte deler av kroppen
  3. Gradvis økende belastning
  4. Smertefri behandling og bevegelser

Smerte forstyrrer muskelsamspillet

Forskning viser at smerte og lengre tids inaktivitet kan endre signalstrømmen mellom hjerne og muskulatur. Dette forstyrrer muskelsamspillet, og medfører at noen muskler må overta jobben for andre og dermed blir overbelastet, stive og smertefulle. Målet med Neurac er å aktivere og styrke svekket muskulatur slik at overbelastet muskulatur avlastes og funksjonen forbedres.

Kontrollert vibrasjon som smertelindring

Redcord Stimula er et datastyrt vibrasjonsapparat som henges direkte på tauene. Vibrasjonen er med på å dempe smerte og forsterker behandlingseffekten på det nevromuskulære system.

Rehabiliterende og skadeforebyggende trening

Neurac slyngebehandling er en aktiv behandlingsform som krever egeninnsats. For langvarig effekt er det som regel behov for oppfølgende egentrening.

Neurac slyngebehandling har vist god effekt på plager som:

  • Nakkeplager (inkl. Whiplash / nakkesleng, stiv nakke / hodepine)
  • Smerter og plager hofter/bekken (inkl. bekkenløsning)
  • Ryggplager (inkl. prolaps, lumbago, korsryggsmerter)
  • Smerter og plager arm/skulder (inkl. impingement, musearm, tennisalbue)
Scroll to top