Om meg

Mitt navn er Tine Cecilie Kelly Frigstad, og jeg har bachelorgrad i Fysioterapi Mensendieck. Dette innebærer tre år ved Høgskolen i Oslo og ett år obligatorisk turnustjeneste (praksis) som er delt opp i to halvår.

Det første halvåret var jeg i praksis ved Sørlandet sykehus Kristiansand og det andre halvåret var jeg i Kvinesdal kommune. I tillegg til dette har jeg tatt årsstudium i idrett ved Universitetet i Agder.

Tine på tur

Jeg har flere kurs innen fysioterapifaget og særlig aktuelle er:

 • Redcord og Neurac behandling hvor jeg har høyeste sertifisering (slynge-/stabilitetstrening og –behandling, hele kursrekken inkl eksamen skriftlig og praktisk
 • Smertebehandling med nåler
 • Kinesiotaping
 • Spesialtilpasning av SuperSole innleggssåler
 • Kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling – Kognitiv rehabiliteringsteori
 • Medisinsk Treningsterapi (MTT) for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias, hofte-, kne- og ankelsmerter
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv
 • Selvledelse; kurs i selvtillit og selvledelse, samt nevrolingvistisk psykologi

I tillegg har jeg deltatt på en rekke seminarer om f.eks:

 • Parkinsons sykdom
 • Dynamic Movement Orthoses
 • Rehabilitering ved traumatiske hodeskader 
 • Seminar om Hjernetumor, Sørlandet Sykehus
 • Sittestillinger og spastisitet – Etac
 • Fysisk trening til skrøpelige og avkreftede pasienter 
 • Funksjonell sittestilling
 • Cerebral Parese, HABU
 • Geriatrisk arbeidsmetode, Sørlandet Sykehus
 • KOLS

Utdanning og jobberfaring

Jeg jobbet først ved Kongsgård sykehus sommeren 2007 med behandling og rehabilitering innen nevrologi og slag, ortopedi (individuell og gruppe) og multitraume.

Deretter var jeg i turnustjeneste 6 mnd ved Sørlandet syheus Kristiansand og 6 mnd i Kvinesdal kommune. Etter turnustjenesten fikk jeg jobb ved Sørlandet sykehus Kristiansand i 4 år fra 2008 til 2012. Herfra har jeg bred erfaring innen fysioterapibehandling av nevrologiske, geriatriske og kirurgiske pasienter, men har også en god del erfaring med lunge-, hjerte- og ortopediske pasienter. En del av stillingen min var å jobbe med barn og unge med sterk funksjonshemming ved Lillebølgen. Ved Lillebølgen fikk jeg erfaring med søking og tilpasning av ulike hjelpemidller.

Fra august 2008 til september 2013 arbeidet jeg som gruppeinstruktør i hjertetrening to timer i uka og hadde individuell rådgivning hver tredje tirsdag i måneden i regi av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

Høsten 2012 startet jeg et enkeltpersonforetak og arbeidet uten driftstilskudd i et fellesskap med to kiropraktorer ved Min Kiropraktor i Kjøita Park i Kristiansand. Her jobbet jeg frem til februar 2016.

Høsten 2015 fikk jeg et spennende jobbtilbud i Team Tommy i Søgne, hvor det skulle igangsettes et prosjekt over 6 mnd hvor antall fysioterapibehandlinger pr. uke skulle økes til hver dag. Jeg skulle da ha en av disse behandlingene, samt et overordnet ansvar for dette prosjektet hvor vi var tre fysioterapeuter som skulle samarbeide og lære opp brukerstyrte assistenter. Dette var virkelig spennende! Tett samarbeid med brukeren selv, BPA, familien, kommunen, leger, ergoterapeuter osv. Jeg fikk tilbud om å fortsette etter prosjektet også, og jobber fortsatt i Team Tommy.

Høsten 2015 startet jeg også i et annet fellesskap, Sørlandet Osteopati og Fysioterapi avd. Sørlandsparken. Her har jeg samarbeidet med tre andre fysioterapeuter hvor to av dem også er osteopater. Her jobbet jeg også uten driftstilskudd.

August 2019 valgte jeg å starte helt for meg selv i Henrik Wergelands gate 29 i Kristiansand. Jeg endret firmaet mitt fra enkeltpersonforetak til et AS med navn Fysioterapeut Tine C Kelly Frigstad AS. Her driver jeg med individuelle behandlinger/veiledninger og har fortsatt gruppetreninger innen Redcord slynger, fitball og strikk, styrke- og balansetrening for eldre.
I løpet av studietiden og arbeidsårene mine, har jeg opparbeidet meg mye erfaring med ulike typer gruppetreninger; bassengtrening, mensendieckgymnastikk, hjertetrening, stavgang, trim for eldre, styrke- og balansetrening for mennesker over 70 år – fallforebygging, Redcord slyngegrupper, Fitball og strikk – styrke for hele kroppen osv. Dette er noe jeg trives meget godt med. Jeg har fortsatt Redcord slyngegrupper og Fitball og strikk – styrketrening for hele kroppen, både for privatpersoner og bedrifter.

Scroll to top