Om fysioterapi

Fysioterapi forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet

Hva består faget av?

Det tar fire år å bli autorisert fysioterapeut; tre år på høgskole og et siste år som utgjør obligatorisk turnustjeneste (praksis ved institusjon/sykehus og kommune). 

Fysioterapeuter arbeider med pasienter i alle aldersgrupper.

Fysioterapeutens fagutøvelse er knyttet til behandlende – habiliterende og rehabiliterende – virksomhet samt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Grunnlaget for utøvelse av fysioterapi er basert på: Kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon, forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner, kunnskap om avvik og sykdom, teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse, bevegelsesanalyse, betydning av fysisk aktivitet, motivasjon, kommunikasjon og samhandling og kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv.

Fysioterapeuten er pliktig til å holde seg faglig oppdatert.

Hva er fysioterapauten opptatt av?

Fysioterapeuten er opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsenes innvirkning på kropp og sinn. Pasientene gis behandling for sine symptomer/plager basert på en analyse av mulige årsakssammenhenger. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt.

Målet med behandlingen er bedring av funksjonsnivå ved bevisst endring av belastning og bevegelsesmønster og redusert smerte. For å nå dette målet, gis pasienten innsikt i de fysiske årsakssammenhenger, så vel som fysiske og sosiale faktorer, og hvordan disse forholdene påvirker kroppsholdningen og dermed kroppsbelastning.

Elementer som inngår i behandlingen er aktiv øvelsesterapi, hvor manuelle teknikker, bløtvevsbehandling, avspenning samt generelle råd og veiledning er inkludert.

Behandlingen er alltid individuelt tilpasset. Sammen med pasienten eller klienten planlegger fysioterapeuten et opplegg som enten tar sikte på at pasienten skal bli helt frisk eller at vedkommende skal få så god funksjonsevne som mulig. Man kan også lære hva man selv kan gjøre for å forebygge plager i muskel- og skjelettsystemet.

Kort om Mensendieck Fysioterapi

Dette er to ulike retninger innen fysioterapifaget, men man er kvalifisert for de samme jobbene.

Mensendieckmetoden ble utviklet av Dr. med Bess Mensendieck rundt århundreskiftet (1900-tallet). Hun var opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsens innvirkning på kropp og sinn. Etter Mensendieckmetoden gis pasienten behandling for sine symptomer/plager basert på en analyse av mulige årsakssammenhenger. Metoden legger stor vekt på aktiv øvelsesbehandling, bløtvevsbehandling, avspenning, samt bevisstgjøring av pasienten selv.

En forskjell fra ”vanlig” fysioterapi er at vi er utdannet gruppeinstruktører i tillegg. Ved mensendieckgymnastikk tar man ikke i bruk treningsapparater, men bruker kroppen som eget ”treningsredskap”. Dette er en gruppetrening for deg som ønsker økt kroppsbevissthet og bedre kunnskap om hvordan du på en god måte kan ivareta kroppen i daglige funksjoner, trening og arbeid. Fokus er hensiktsmessig kroppsbruk, gunstige bevegelser, redusere/fjerne smerte, tretthet og feilbelastninger i muskel/skjelettsystemet, samt oppnå et godt balansert kroppsbruk og finne god veksling mellom avspenning og arbeid.

Scroll to top