Om behandlingen

 

Undersøkelsen og behandlingen fysioterapeuten utfører, er tilpasset hver enkelt pasient. 

DSC_9446

Jeg behandler alle aldersgrupper.  I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. All undersøkelse og behandling baserer seg derfor på en grundig samtale med pasienten. Pasienten sitter inne med utrolig verdifull informasjon som ofte er helt avgjørende for å finne riktig årsakssammenheng, diagnose og behandling. Dette innebærer at det settes av bedre tid ved første gangs undersøkelse og behandling.

Sentrale emner i undersøkelsen

 • Gjennomgang av sykehistorie (inkludert sosiale forhold og forventninger).
 • Kartlegging av hva pasienten/brukeren kan/ikke kan av dagliglivets aktiviteter/funksjoner.
 • Detaljert bevegelsesanalyse av helhetlige funksjoner og deler av disse.
 • Spesifikke undersøkelser og tester.
 • Vurdering av pasientens/brukerens ressurser og endringspotensial.
 • Vurdering av mulig sammenheng mellom de ulike funn – problemer og ressurser – hos pasienten/brukeren. Vurderingen danner grunnlag for å si hvorfor pasienten/brukeren har smerte eller funksjonsnedsettelse.
 • Diskusjon med pasienten/brukeren og fastsetting av mål på kort og lang sikt.

En behandling varer henholdsvis i 30, 45 eller 60 minutter. Fysioterapeuten er sammen med pasienten under hele behandlingen.

Behandlingen du får etter en grundig undersøkelse, kan bestå i blant annet

 • Rehabilitering og forebygging av skader.
 • Øvelser for oppbygging av stabilitet, styrke og bevegelighet, samt bedre/bli kvitt plagene i dagliglivet. Bl.a. ved hjelp av Redcord/slynger og Neurac-behandling
 • Holdningskorrigering og økt kroppsbevissthet.
 • Bløtvevsbehandling
 • Avspenning
 • Smertebehandling ved bruk av nåler
 • Kinesiotaping
 • Tøyninger
 • Egentrening
 • Råd og veiledning for å bli kvitt/mestre plagene i dagliglivet
 • Ergonomiske råd
 • Råd om trening, livsstil og helse

Viktig å vite om behandlingen

Det er viktig å poengtere at behandlingssituasjonen er et samarbeid mellom fysioterapeuten og pasienten og det stilles derfor krav til begge parter. For å oppnå et best mulig resultat, må pasienten være delaktig og ta ansvar i behandlingssituasjonen. Dersom en skade eller smerte har vedvart i lang tid, kan prosessen være mer krevende. Derfor kan det være viktig å oppsøke hjelp tidlig. Fysioterapeuten evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og muntlige tilbakemeldinger i prosessen.

For å bestille en time er det ikke nødvendig med formell henvisning og alle kan bestille time. Jeg behandler uten driftstilskudd fra staten. Dette innebærer at man kommer betydelig raskere i behandling. Man betaler en noe høyere egenandel fordi man går utenom trygdesystemet og får derfor ikke refundert en liten del av kostnaden av behandlingen. Det vil heller ikke være et øvre tak for kostnadene. Fordelen med dette er at jeg ikke har ventelister og at man dermed kan få time innen kort tid. Forskning viser at jo raskere man kommer i gang med behandling, jo kortere behandlingstid trenger man. Da unngår man som regel vedvarende og sekundære plager, og kan dermed oppnå en normal hverdag på kortere tid.

Viser det seg at dine plager/problemer trenger en annen behandlingsform enn det jeg kan gi, vil du bli henvist og veiledet videre i systemet.

Fysioterapi utøves i henhold til helsepersonelloven og NFF`s (Norske Fysioterapeuters Forbund) etiske retningslinjer. Velger du fysioterapi, velger du et etablert helsefag med offentlig autorisasjon og dokumentert kunnskapsgrunnlag.

Scroll to top