Gange- og/eller balanseproblemer

Balansen er viktig for din funksjonsdyktighet fordi den inngår i nesten alle typer bevegelser der vi står oppreist. Det vil si alle aktiviteter som er nødvendig for å leve et uavhengig liv.

Mange eldre sliter med gange- og balansevansker. Når vi blir eldre, blir vi ofte mindre aktive og vi får en dårligere balanse. Dette medfører en økt risiko for å falle, en økt risiko for inaktivitet på grunn av frykten for å falle, samt sosial tilbaketrekning. Disse tre faktorene medfører igjen ytterligere svekkelse av mobilitet med økning av fallrisiko.

Det er flere ting som fører til at vi får redusert balanse når vi blir eldre. Blant annet reagerer ikke nervene på undersiden av føttene våre like kjapt som før. I nerveendene finnes det følesensorer som fungerer som et slags måleapparat. De reagerer på trykk, press, skjevheter og lignende, og de sender beskjeder til hjernen som gjør at vi tilpasser oss og holder balansen. I tillegg virker balansesenteret i hjernen og øret tregere enn det gjorde da vi var yngre. Årsakene til dette kan også være nedsatt syn, mental svikt/akutt forvirring, hyppig vannlating/hastverkslekkasje, lav kroppsmasse, benskjørhet, leddsykdommer, vitamin D-mangel, medikamenter som påvirker kretsløps- eller nervesystemet, sykdommer i nervesystemet, gjennomgåtte hjerneslag o.l.

De siste årene er det utført en rekke forskningsstudier som konkluderer med viktigheten av generell trening, spesifikk trening av muskulatur i bena, samt avansert balansetrening. I tillegg en nøye kartlegging av hjemmets fallfarer. Det er selvfølgelig også viktig å kartlegge de andre årsakene for å kunne oppnå en best mulig funksjon og hverdag.

Jeg har mye og god erfaring med trening av gange og balanse. Dersom du kjenner noen eller noen i familien din har gange- og/eller balansevansker, ta kontakt med meg slik at personen kan få veiledning og trening, noe som igjen kan medføre til økt livskvalitet.

Scroll to top