Bekkenplager

Bekkenet består av 3 bevegelige bekkenledd og ett halebein. Sammen danner de en ring. Bekkenet er grunnmuren for resten av ryggsøylen og optimal funksjon i bekkenet er meget viktig. Bekkenplager er ikke noe som kun rammer gravide kvinner, selv om det ofte kan virke sånn. Menn og kvinner i alle aldre og livssituasjoner kan få problemer som kan spores tilbake til bekkenet.

Ved graviditet

Utover i svangerskapet vil kroppen forandre seg i stor grad. Magen vokser, svaien i ryggen blir større, vekten øker, krumningen i brystryggen blir større og magemusklene øker i lengde og trekkes ut til sidene. I tillegg vil kroppen undergå hormonelle forandringer; blant annet for å gjøre fødselen lettere. Alle disse faktorene er med på å gjøre kvinnen utsatt for muskelskjelettplager i denne perioden. Bekkenløsning skyldes hormonforandringer under svangerskapet som gjør at leddbånd i bekkenet blir overbevegelig eller elastisk. Det er en forberedelse til fødsel og er med på å gi fosteret mer plass etterhvert som det vokser. Alle gravide får bekkenløsning uavhengig om de får smerter eller ikke. Symptomer kan være smerter i bekkenet eller i hoftene, foran i symfysen (skambeinet) eller i lysken. Man ser ofte en forverring ved gange/aktivitet og en lindring ved å holde seg i ro. Det kan i tillegg forekomme nummenhet eller svakhet i sete, lår og legg. 

Noen råd den gravide kan gjøre selv:

  • Trening i forkant og under graviditeten.
  • Mange har god erfaring med svømming, yoga for gravide, pilates og slyngetrening.
  • Ligge med pute mellom bena når du skal sove.
  • Jobbe med å finne sitt naturlige balansepunkt – holdningskorrigering.

Etter fødselen
Etter fødselen vil kroppen gradvis forandre seg tilbake til normal tilstand. Det er viktig at man er litt tålmodig de første ukene. Gi kroppen tid til å finne seg selv igjen. Magemusklene, rygg- og hoftemusklene og ikke minst musklene i bekkenbunnen har vært utsatt for store påkjenninger og forandringer. Disse trenger tid etter fødselen. Noen uker senere vil man gå inn i en fase hvor musklene trenger trening.

Medisinsk uforklarlige kroniske bekkensmerter hos kvinner

Disse er fortsatt uavklart, men den er sannsynligvis multifaktoriell. Mange har en livshistorie kjennetegnet av betydelige problemer i parforhold. Store psykososiale problemer er ikke uvanlig. Samtidig psykiatrisk lidelse forekommer ofte. Smertene beskrives ofte som dumpe, ømmende eller intenst skjærende i en eller begge lysker og/eller tvers over bekkenet. De vil ofte forverres ved tunge løft og bevegelse, kan være minst plagsomme tidlig om morgenen, utløses under samleie av dype støt og kan da vare fra minutter til mange timer. De fleste pasientene relaterer dem til livmoren eller ovarier og er mest plaget fra eggløsning til de første timene i menstruasjonen. Noen kjenner dem i blæreregionen.

Det har vist seg effekt ved fysioterapi der man legger vekt på økt sensorisk bevissthet gjennom øvelser rettet mot smertefulle muskelspenninger, kroppsholdning, bevegelses- og pustemønstre (mensendieckbehandling). Samtidig forekommende psykisk lidelse må diagnostiseres og behandles. Kognitiv atferdsterapi for å redusere pågående stress og belastninger og bedre smertemestring kan ytterligere hjelpe en undergruppe av pasientene.

Mange trenger å endre sin forståelse av sammenhenger for å kunne endre atferd på en hensiktsmessig måte. For eksempel vil mange oppfatte seg selv som et underlivsmessig vrak – ingen organer som fungerer og totalt mislykket som kvinne. Mange vil også ha en sterk forankring i en eller annen somatisk sykdom med tilhørende feilbehandling som eneste årsak til problemene. Det finnes en sammenheng mellom smerte, anspenthet og stress. Hensikten er jo å styrke selvbevisstheten og å gi kvinnen redskaper til å mestre situasjonen, selv om vi ikke kan love smertefrihet. Gjennom øvelser og arbeid med pusten, noe som bevisstgjør holdning og bruk av muskulatur, får pasienten selv kontakt med og forståelse for uhensiktsmessige muskelspenninger og bevegelsesmønstre. Dette danner utgangspunktet for innlæring av mer hensiktsmessige og fysiologiske holdninger og bevegelser.

Andre bekkenplager

Vondt i ryggen kan ofte skyldes et bekken problem, uten at man selv er klar over at det er bekkenet og ikke ryggen årsaken til smerten. Bekkenet er det største leddet i kroppen og selve grunnmuren i ryggen, derfor kan en funksjonsfeil i dette området spre seg oppover og utover i kroppen. Symptomer kan være ryggsmerter, bekkensmerter, bekkenlåsning, lyske-, hofte-, ben- og ankelsmerter, menstruasjonssmerter, isjias og lumbago.

Fysioterapeuten kan undersøke årsaken til smertene/plagene, behandle, samt gi råd og veiledning om hensiktsmessige treningsøvelser.

Scroll to top